LİNK

LİNK

Türkiye’nin global oyuncu olmasına katkı sağlayacak bilgi teknolojilerinin üretilmesidir. Kurumların tüm süreçlerinin ve operasyonlarının bilgi destekli olmasını sağlayacak, hizmetlerin, endüstriyel ve ziraai faaliyetlerin otomasyonunu sağlayacak teknolojilerin üretilmesi hedeflenmektedir.

Link Güneş Sistemi, orta ve büyük boy kurumların finans, üretim, satış, satın alma, planlama ve benzeri tüm iş süreçlerini bir bütün olarak ele alan bir Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımıdır. Üretim, ticaret, sağlık, inşaat, turizm, lojistik ve akla gelebilecek tüm sektörlerdeki ihtiyaçlara göre hazırlanmış sektör bağımsız bir üründür.

Hızla küreselleşen dünyada en önemli yönetim sorunları olan;

 • Maliyetler nasıl daha iyi kontrol edilir ve düşürülebilir
 • Daha az veya sıfır stokla nasıl çalışılabilir
 • Masraf merkezlerine göre maliyetler nasıl ayrıştırabilir
 • Pazar dinamiklerine göre eldeki kaynaklar nasıl daha verimli kullanılabilir
 • Kurum içi süreçler nasıl daha kaliteli ve hızlı hale getirilebilir, denetlenebilir
 • Geçmiş dönem bilgileri nasıl daha sağlıklı değerlendirilir
 • İçinde bulunulan şartlar ve geçmiş deneyimlere dayanarak ileriye yönelik planlama nasıl daha iyi yapılabilir
 • Küresel veya yerel ağır rekabet şartlarında satışlar nasıl arttırılabilir.
 • Karlılığın veya Pazar payının büyütülebilmesi için en iyi bilgi yönetimi nasıl yapılabilir.
 • Darboğazlara ve atıl kalmaya yol açmayan bir nakit yönetimi nasıl yapılabilir
 • Sabit veya yürüyen dönemli bütçe kontrolü nasıl yapılabilir sorularına cevap vermek üzere tasarlanmıştır.

Teknolojinin sunduğu olanaklar nerede ise onsekiz ayda bir, iki katı kapasiteye sahip olmamızı sağlamaktadır. Buna karşılık ödenen bedel ise düşme eğilimindendir. Bu bakış açısı ile Güneş Sisteminin öngörüleri şu şekildedir.

 • Gelişen internet teknolojisi ile mesafelerin önemi kalmamış, uzak coğrafyalardaki şubeler, bürolar, müşteriler ve tedarikçiler aynı veritabanını paylaşabilir hale gelmiştir.
 • Güneş Sisteminin web özellikleri ile kurum içi, işten işe (B2B) ve işten tüketiciye (B2C) uygulamalar hayatın bir parçasıdır.
 • Kurum personeli kurumun tüm işlemlerini uzaktan takip edebilir ve yönetebilir
 • Müşteriler ve bayiler kurumun kendilerine açık bilgilerini izleyebilir, siparişlerini, stok seviyelerini, fiyatları ve teslim sürelerini görebilirler
 • Tedarikçiler ise sundukları malların stok seviyelerini, stok devir hızlarını izleyebilirler.
 • Tüm bunlar herhangi bir eğitime veya özel ihtisasa gerek göstermeyen basit kullanıcı arayüzleri gerektirmektedir. Bu eğilim Güneş Sisteminin tasarımı sırasında ele alınan en öncelikli konulardandır.
 • Müşteri-Kurum-Tedarikçi zinciri, yaşayan bir organizma olarak ele alındığında, Güneş Sistemi bilgiyi oluştuğu noktada, kaynağından toplamayı hedef almaktadır.

Yeni Nesil, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin saha içi uygulamaları göz önünde bulundurularak, mevzuata uygun, esnek, güvenli, basit arayüzü ile kullanıcıların hizmetine sunulmuş bir yazılımdır. Link Yeni Nesil ile işletmeler; Muhasebe, Stok, Cari Hesap, Fatura, Senet Çek, Personel, Sabit Kıymetler ve diğer süreçlerini tek bir kaynaktan güvenilir, kapsamlı bir şekilde takip edebilir ve yönetebilir. İşletmelerin iş süreçlerini minimuma indirecek, kullanımı kolay, kapsamlı ve hızlı olan Yeni Nesil Yönetim Sistemi, kullanıcılara zamandan ve emekten tasarruf yapabilmelerini sağlamaktadır.

Windows ortamında geliştirilen, kullanıcı dostu arayüzü, tam Windows uyumluluğu, geliştirilmiş güvenlik özelliği, sistemde hazırlanan her türlü raporun direkt excele aktarımı, hesap özeti, borç alacak listesi gibi listelerin e-mail yoluyla gönderilebilmesi, gelişmiş rapor üreticisi gibi bir çok gelişmiş özelliğe sahip Yeni Nesil Yönetim Sistemi, Muhasebe, Finans, Satış-Pazarlama ve Satınalma, Stok, Bordro, İşletme, Sabit Kıymetler programları ve alt modüllerini kapsamaktadır.

İşletmelerin önemli kaynaklarından biri olan çalışanlara ait hertürlü operasyonel süreci, teknolojik altyapıyı kullanarak standardize etmiş çözüm ortağınızdır.

Personel özlük bilgileri ve bordro işlemleri için yapılan resmi ve işletmeye ait ihtiyaçlarını karşılar, bunun yanında İnsan Kaynakları Yönetimi için opsiyonel olarak kullanılanılan fonksiyonel özelliklere sahiptir. İşletmelere göre özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir yapıdadır. Bu sayede işletmeye ait tanımlar yapılmakta ve ihtiyaca özgü çözümlerle kullanılabilmektedir.

Link Bilgisayar A.Ş., TECHNO İnsan Kaynakları Programını geliştirerek işletmelerin hizmetine sunmuştur. Bu uygulama sayesinde işletmeler; İnsan Kaynakları ve Personel Bordro Yönetimi ihtiyaçlarını kolaylıkla yönetebilmekte ve izleyebilmektedirler.

TECHNO İnsan Kaynakları Yönetimi uygulaması ile rutinleşmiş birçok iş, esneklikten ve işlevsellikten ödün verilmeden otomatikleştirilip; şirketin, zaman, işgücü ve para kaybını en aza indirirerek, kazanılan katmadeğerin daha önemli işlere yönlendirilmesi hedeflenmiştir.

Techno IK

 • Personel Yönetimi
 • Bodro ve Tahakkuk Yönetimi
 • Organizasyon Yönetimi
 • Ücret Yönetimi
 • Aday Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi
 • Sağlık Yönetimi
 • Tahsisli Eşya Yönetim
 • Kariyer Yönetimi
 • Harcirah Yönetimi
 • Performans Takip Yönetimi
 • Raporlama Yönetimi
 • Elektronik Veri Yönetimi
 • Program Yönetimi modüllerinden oluşmaktadır.

 

Hızla gelişen bilişim teknolojileri kişi ve kurumlara yepyeni olanaklar sağlamaktadır. Hesaplama hızı ve veri depolama kapasitesi artmakta, uzak verilere ulaşım kolaylaşmaktadır. Değişik amaçlara yönelik birçok yan donanım bilgisayarlar ile haberleşerek yeni uygulama alanları ortaya çıkartmaktadır. Bunun yanı sıra Excel, Access gibi genel amaçlı uygulamaları iyi bilenlerin sayısı hızla artmakta ve böylelikle kurumun belirli bir ihtiyacına yönelik birçok dar amaçlı uygulama ortaya çıkmaktadır.

Çok cazip gibi görünen bu durum tepeden bakıldığında kurumlar için şu kaotik sonuçlara yol açmaktadır;

 • Teknoloji geliştikçe ve ihtiyaçlar ortaya çıktıkça birbirinden bağımsız yazılımlar geliştirilmekte veya satın alınmaktadır. Bu yazılımlar;
 • – Çoğunlukla birbirlerinden bağımsız çalışmakta,

 

 • – Birbirleri ile bilgi alışverişi yapamamakta,

 

 • – Birbirlerinin sonuçlarından faydalanamamakta,

 

 • – Her biri için ayrı ayrı firmalardan destek alınmakta,

 

 • – Her birinin ayrı bir yönetim ve güvenlik mekanizması söz konusu olmaktadır. 

 

 • Belli bir konudaki yazılımı alan veya kullanan kişi işten ayrıldığında veya yazılımı geliştiren firmanın kapanması, iş alanını değiştirmesi gibi nedenlerle destek verememesi durumunda, hem yazılım hem de varsa yazılım ile birlikte kullanılan donanım atıl kalmaktadır.
 • Çok seri yazılım geliştirmeye yarayan Excel gibi araçları kullanan firma çalışanları uygulamalar geliştirmekte ve hatta Excel’i bir veri depolama aracı olarak kullanmaktadırlar. Uygulamayı geliştiren kişilerin işten ayrılması ve hatta izne çıkması dahi sorunlara yol açmaktadır.
 • Her biri yalnız belirli bir konu için geliştirilmiş birden çok yazılım ile yönetilen işletmelerde yöneticilerin tüm operasyonları tek konsoldan izleyebilme ve çabuk karar verebilme imkanlarını yok etmektedir.

Campus işletmelerde sıkça kullanılan ERP yazılımları ile birlikte çalışacak aşağıdaki noktalar üzerine yoğunlaşmaktadır;

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • İş Süreçleri Yönetimi
 • Web İçerik ve Trafik Yönetimi
 • Belge Yönetimi
 • Eyleme Dayalı Maliyetlendirme
 • Mesajlaşma Yönetimi

Campus ile sunulan avantajlar;

 • Tüm alt sistemlerin aynı kullanıcı arabirimi ile kullanılmasını sağlar.
  • Uygulamalar değiştikçe farklı programlara girip çıkma ve her bir uygulama için başka bir kullanım şekli öğrenme zorunluluğu ortadan kalkar.
  • Tüm alt sistemlerin yönetim, denetim ve yetkilendirme işlemlerinin tek bir merkezden yapılmasını sağlar.
  • Alt sistemler için farklı tedarikçilere başvurulmasına son verir.
 • Derlenen bilgileri aynı veri tabanında toplayarak; veri aktarma ve yedekleme problemlerini ortadan kaldırır. Bilgilerin birbirleri ile ilişkilendirilmesine ve a ynı ara yüzden ilişkili bilgilere kolayca ulaşılmasına imkan sağlar.
 • Aynı anda farklı binalarda bulunan birden fazla kurumun bilgisini aynı çatı altında yönetebilir.
 • Var olan yan donanımların korunmasını ve sistemin yenileri ile geliştirilmesine olanak sağlar.
 • Zamanla firmaların kullanmakta olduğu donanımların daha gelişmişleri farklı üreticiler tarafından piyasaya sunulmaktadır. Yapılacak ilave yatırımlar ile alınacak gelişmiş ek donanımlar mevcut donanım ve yazılım ile uyumlu olmadığından; kullanıcılar
  • ya demode sisteme ek yatırım,
  • ya da tamamen yepyeni bir yatırım
 • ikilemi ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Campus bu ikilemi yok eder.
 • Bugün ise yan donanımlar tak-çalıştır felsefesine uygun olarak bilgisayarlar ile kolaylıkla bağlanabilmekte, ancak hemen hepsi yanında kendi yazılımını gerektirmektedir. Böylelikle kullanıcılar çoğu zaman, iyi yazılım+kötü donanım veya kötü yazılım+iyi donanım arasında bir tercih yapmaya zorlanmaktadır. Campus bu ikilemde etkin bir çözüm sunar.
 • Yapılan işlemlerin tarihçesini tutar.
 • Yetkilendirmenin dinamik olarak yapılmasını sağlar.
 • Detaylı analizler yapılmasını ve analiz sonuçlarını excel veya pdf olarak sunulmasını sağlar.

Campus’un parçaları tek tek kullanılabileceği gibi tamamı birbirleri ile etkileşimli şekilde bir bütün olarak çalışabilirler. Uygun şekilde satın alındığı hallerde Campus şu özelliklere sahiptir;

 • Haklar kayıtlar veya sahalar bazında verilebileceği gibi her form üzerinde kullanıcı hakları ayrı ayrı tanımlanabilir
 • Kullanıcıların yaptıkları yeni kayıt ve güncelleme işlemlerinin tarihçesi izlenebilir.
 • Masa üstü veya kullanıcı isteklerine göre hazırlanmış web uygulaması olarak çalışabilir.
 • Güçlü raporlama araçları kullanıcıların istedikleri raporları hızla almalarını sağlar.
 • Güçlü filtreleme araçları istenilen bilginin hızla süzülmesini sağlar.
 • Kullanıcılar kendi formlarını düzenleyebilirler. Düzenlenen formlar masa üstü veya web formu olarak çalışabilir.
 • Kullanıcılar kendi tablolarını tanımlayabilirler.
 • Aynı anda birden fazla kurumun işlemleri takip edilebilir.
 • Her noktadan ilgili diğer formalara tek tuşla erişim sağlanır.
 • Arka planda kullanılan ticari yazılımlar ile online bilgi alışverişi yapabilir.

 

 

A. Kimler Elektronik Fatura (e-Fatura) ve Elektronik Defter (e-Defter) kapsamında 

1. 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre Elektronik Fatura ve/veya Elektronik Defter tutmak zorunda olanlar;

1.1. e-Fatura kesmek ve e-Defter tutmak zorunda olan mükellefler;

 

1.1.1. Zorunlu olarak kapsamda olan mükellefler

 

 • 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar. Toplam 291 mükellef (Ek-1)
 • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III nolu listedeki malları (tütün, alkollü ve kolalı içecek) üreten veya ithal edenler. Toplam 807 mükellef (Ek-2)

1.1.2. Dolaylı olarak kapsamda olan mükellefler

 • 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlardan (Ek-1’de listelenen mükelleflerden); 2011 takvim yılında mal alan ve 2011 yılında 25 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar. Satın alınan malın madeni yağ olup olmadığı veya mal bedeli bir önem arz etmemektedir. Mükellef sayısı belirsizdir.
 • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III nolu listedeki malları (tütün, alkollü ve kolalı içecek) üreten veya ithal edenlerden (Ek-2’de listelenen mükelleflerden); 2011 takvim yılında mal alan ve 2011 yılında 10 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar. Satın alınan malın ÖTV III nolu listedeki mallardan birinin olup olmadığı veya mal bedeli bir önem arz etmemektedir.  Mükellef sayısı belirsizdir.


1.2. e-Fatura kesmek zorunda olan mükellefler;

 • www.efatura.gov.tr adresinde yer alan, Elektronik Fatura Uygulamasına Kayıtlı Kullanıcı Listesinde yer alan mükellefler birbirilerinden aldıkları mal ve hizmetler için e-Fatura düzenler.
 • 15 Mart 2016 tarihi itibariyle; 50402 Kayıtlı Kullanıcı http://www.efatura.gov.tr/efaturakayitlikullanicilar.html   adresinde listelenmektedir. Liste e-Fatura sistemine kayıt olmak isteyen mükelleflerin başvuruları onaylandıkça artmaktadı.
 • Bu kapsamdaki mükellefler isterlerse gönüllü olarak e-Defter tutabilirler.

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu Kapsamında Madeni Yağ Lisansına Sahip Olan Mükellefler

4760 Sayılı Ötv Kanunu III Sayılı Listedeki Malları İmal,İnşa Ve İthal Edenler

 1. Gönüllü olarak e-Fatura kesmek ve/veya e-Defter tutmak isteyenler;
 • Yalnız e-Defter tutmak için başvuru yapmak mümkün değildir.
 • e-Defter tutmak için başvuru yapılması durumunda otomatik olarak Elektronik Fatura Kayıtlı Kullanıcı Listesine dahil olunacağından, 421 Sıra No’lu tebliğin 4.1 maddesine göre zorunlu e-Fatura kapsamına girilecektir.

 1. e-Fatura yazılımları GİB tarafından onaylanıyor mu?
 • Hayır. e-Fatura uygulamasında kullanılacak yazılımlar GİB tarafından onaylanmıyor ancak Bilgi İşlem Sistemlerinin e-Fatura sistemine entegre edilmesini isteyen mükellefler, kendileri Özel Entegrasyon Başvurusu yapmalıdır.

 1. e-Defter yazılımları GİB tarafından onaylıyor mu ?
 • Evet. Yasal olarak tutulması zorunlu olan defterlerden; Yevmiye ve Büyük Defter (Kebir) zorunlu veya gönüllü olarak Elektronik Defter olarak tutmak isteyen mükellefler mutlaka GİB tarafından onaylanan e-Defter yazılımlarıdan birini kullanmak zorundadırlar.
 • e-Defter tutmak için yapılan başvuruda E-DEFTER UYGULAMASI BAŞVURU FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ’nde;  onaylı yazılımın Üreticisi, Yazılım Adı ve Versiyon/Sürüm No bildirilmektedir.