DATASOFT

DATASOFT

 

1989 yılında İstanbul’da kurulan datasoft Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Ticari Entegre yazılımları ile Muhasebe Büroları için sektörel yazılımların üretimi konusunda faaliyet göstermektedir.

 

 

Datasoft Hakkında

1989 yılında İstanbul’da kurulan datasoft Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Ticari Entegre yazılımları ile Muhasebe Büroları için sektörel yazılımlarınüretimi konusunda faaliyet göstermektedir.Temel uğraşı alanındaki ürünlerini farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde bağımsız veya entegre çalışan antalya datasoft modüllerle desteklemektedir.datasoft kuruluşundan bu güne özellikle Ticari Yazılım konusunda uzmanlaşarak, yoğun iş yüküne sahip olan bu alanda kullanıcı ihtiyaçlarına en uygun, en hızlı ve en pratik çözümü sunmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

Datasoft yazılımlarının özellikleri ve kullanıcılara sağladığı avantajlar

  • Kolay kurulabilir ve öğrenilir.

  • Hız bilgi giriş ve raporlama imkanı sağlar.

  • Kullanıcıların geleneksel alışkanlıklarına uygun tasarlanmıştır.

  • Mevzuattaki değişikliklere kolay ve çabuk uyarlanabilir.

  • Orta ölçekli işletmelerin sahip olduğu bilgisayar sistemlerinin hemen hepsinde çalışabilir.

  • Dikey pazarlar için geliştirilmiş programlar ile antalya datasoft bayileri bilgi alışverişi yapabilme özelliğine sahiptir. Hatta bu tür programlar içinden kullanılabilen özel modüller sayesinde bu programlara girilen bilgiler anında datasoft programlarına entegre edilebilmektedir.

Datasoft programları Ticari Setler ve Müşavir Setler olmak üzere iki temel grupta toplanmıştır. Bu setler değişik ölçeklerdeki işletmelerin ve muhasebe bürolarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde program ve modüllerden oluşmaktadır.

Ticari Setler genel olarak;Stok, Cari Hesap, Faturalama, İrsaliye, Çek, Senet Muhasebe, Personel, Demirbaş/Amortisman programlarından oluşmaktadır. Bu programlar Kasa, Döviz, Kasiyer/Plasiyer, Sipariş, Depo, Çokbirim, Barkod Desteği, Banka, Mali Tablolar, Form A/B, Hesap Kapatma, Yeniden Değerleme gibi modüllerle değişik datasoft antalya  ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde gruplar oluşturmaktadır.

Müşavir Setler ise,Muhasebe, İşletme Defteri, Personel, Büro Otomasyonu, Demirbaş/Amortisman programlarından oluşmaktadır. Bu programlar Miktar, Mali Tablolar, Form A/B, Hesap Kapatma, Yeniden Değerleme gibi modülerle değişik ihtiyaçlara cevap verecek şekilde gruplar oluşturmaktadır.

Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) üyesi olan datasoft yazılım sektöründe birikimi, yeniden yapılandırdığı dağıtım kanalları ve uzman kadrosu ile kullanıcılarına daha kaliteli programlar sunmayı ve daha iyi hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

Datasoft Yazılım, 19 yıllık bilgi birikimi ve ülke genelindeki dağıtıcı/satıcı ağının gücünü ve deneyimini kullanarak; ülkemizin itici gücü olan KOBİ’lerin ticari ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve yoğun rekabet ortamında, üretim/tedarik/sipariş/satış konularındaki ihtiyaçlarını karşılamak, globalleşen dünyamızda işlemlerin birden fazla döviz ile yapılma zorunluluğu gözönünde bulundurulduğunda, fiili döviz takibi ile bu ihtiyaca cevap vermek, eldeki stok miktarlarına şube, depo, vb bazında en kolay şekilde ulaşma imkanı getirerek, stok devir hızının antalya datasoft servisi maksimum düzeyde olmasını sağlamak ve böylelikle markalaşma ve şubeleşmenin gündemde olduğu günümüzde, fiyat rekabetini sağlayabilmenin önünü açmak üzere KOBiPACK çözümünü getiriyor.